I kommunestyret i juni 2015 ble planprogrammet for kommunedelplan vedtatt. I planprogrammet vises 1 utredningskorridor gjennom Stange. Se fastsatt planprogram.

Status november 2015:

  • Det pågår grunnundersøkelser i primært nordre deler av bygda, Ottestad. Alle berørte grunneiere har blitt eller vil bli varslet av Jernbaneverket.
  • Arkeologiundersøkelser mellom Sørli og Stange er i gang i høst, det utføres en kartlegging av Hedmark Fylkeskommune som del av konsekvensutredningen
  • Utredningsarbeidet er i gang innenfor utredningskorridor og optimaliseringsrapport presenteres for Hamar og Ringsaker i november og for Stange 2. og 3. desember. Rapporten gir anbefalinger av trasekorridor som skal underlegges full konsekvensutredning.
  • Det er først i fasen for reguleringsplan at det blir aktuelt å kontakte enkelte boligeiere.
  • Høringsforslag til kommunedelplan er planlagt ferdigstilt sommer/høst 2016, og formelt vedtatt kommunedelplan ved årsskiftet 2016/2017.

Det vil bli arrangert et åpent folkemøte 2.desember, mer informasjon om dette kommer.

Spørsmål vedrørende utbyggingen kan rettes direkte til Jernbaneverket eller til Stange kommune ved arealplanlegger Ingeborg Storbæk.

Se også Jernbaneverkets sider for mer informasjon.