Varaordfører Trine Lise Stårvik Nykommeren Trine Lise Stårvik (A)  ble valgt til varaordfører. Partiene hadde på forhånd blitt enige om avtalevalg, og utvalgene får slik sammensetning;

Formannskapet (11)

 • Nils Amund Røhne (A)
 • Trine Lise Stårvik (A)
 • Bjarne Højsgaard Christiansen (A)
 • Rønnaug Bysveen (A)
 • Ruth Østli (A)
 • Helge Bjørnsen (SV)
 • Aasa Gjestvang (SP)
 • Arild Olsen  (BL)
 • Kjell Bjørseth (KrF)
 • Erik Ringnes (V)
 • Kirsti Berge (H)

Planutvalget (13)Eva Søgnebotten. Foto HA

 • Eva Søgnebotten (A), Leder
 • Jan Tyriberget  (A), Nestleder
 • Nils-Ener Lundsbakken (A)
 • Inger Sleppen (A)
 • Terje Vestheim (A)
 • Svein Jota (A)
 • Liv Langberg (A)
 • Ragnhild Finden (SP)
 • Olav Frang (SP)
 • Bente Engeli (BL)
 • Truls Gihlemoen (FRP)
 • Tom Røsberg (H)
 • Hilde Rigmor Amundsen (MDG)

 

DriftsuArnfinn Standerholentvalget (14)

 • Arnfinn Standerholen (A), Leder
 • Nina Jendal (H), Nestleder
 • Bjørn Sveheim (PP)
 • Hassan A. Abdiriasaaq (A)
 • Milaim Jasari (A)
 • May Britt Nøkleholm (A)
 • Øyvind Hartvedt (A)
 • Mevlida Grabovica (A)
 • Trude Hoel (SV)
 • Gjermund Ruud Skjeseth (SP)
 • Kari F. Bryhni (SP)
 • Knut Nysæther (KrF)
 • Jan Olav Nybruket (Frp)
 • Vilde Stabel (MDG)

Kontrollutvalg (5)

 • Trond Vangen (Frp), Leder
 • Marit T. Vestli (BL), Nestleder
 • Truls Wadd (A)
 • Anne Grethe Henriksen (A)
 • Håkon Andreas Alm (H)

Administrasjonsutvalg (5)

 • Bjarne Christiansen (A), Leder
 • Trine Lise Stårvik (A). Nestleder
 • Helge Bjørnsen (SV)
 • Kjell Bjøseth (KrF)
 • Kirsti Berg (H)

Klagenemnda (5)

 • Trine Lise Stårvik (A), Leder
 • Kirsti Berge (H), Nestleder
 • Bjarne Christiansen (A)
 • Øyvind Hartvedt (A)
 • Arild Olsen (BL)