Det vil bli opprettet en arbeidsgruppe i kommunen som vll kartlegge aktuelle servicebedrifter som feks. butikkansatte, bankansatte, drosjesjåfører, bussjåfører, aktuelle ansatte på rådhuset, kino, bibliotek etc.

Utvalgte målgrupper vil bli tilbudt et kort kurs om demens, lhvor de lærer itt om sykdommen, litt om jommunikasjon i denne forbindelse osv. for å øke kunnskapen og forståelsen.

Bildet: Ordfører Nils A Røhne og daglig leder av Nasjonalforeningens fylkeskontor Terje Hagen underskriver avtalen, demenskoordinator Silje Gillund til venstre og kommunalsjef for helse og omsorg Tove Selnes til høyre som begge har jobbet for å få til denne avtalen i Stange.