trivslesleder STange skoleStange skole følger gjeldende retningslinjer for å trygge det psykososiale skolemiljøet, og vi tenker hele tiden på hvordan vi i enda større grad skal kunne lykkes med at alle elever skal ha det bra på skolen. Som en Hjertelig velkommen-skole, jobber vi med å være gode verter og gjester. Nye elever blir ønsket velkommen til Stange skole av både medelever og voksne. 

Mandag i uke 42 var hele skolen samlet i aulaen for å ha felles oppstart på trivselslederprogrammet som blir innført på skolen i høst. Da ble alle trivselslederne presentert og Stange skoles voksne viste hva en trivselslederaktivitet kan være. Det ble dans i aulaen, noe elevene satt tydelig pris på.
Vi har tatt et aktivt valg på Stange skole om å bli en trivselslederskole fordi:

  • Vi mener at trivselslederprogrammet vil bidra til å få flere elever i fysisk aktivitet i friminuttene.
  • Vi mener at trivselslederprogrammet vil bidra til at flere elever vil være i aktivitet på tvers av trinn og klasser, og at færre elever vil stå i fare for å være alene.
  • Vi mener at trivselslederprogrammet vil være med på å styrke Stange skoles psykososiale miljø.
  • Vi mener at trivselslederprogrammet vil bidra til å redusere mobbing og krenkende atferd.

TOMMEL OPP FOR TRIVSELSLEDERNE VÅRE!

Trivselsledere Stange skolee