Audun BergstrømAudun (32) er utdannet Sivilingeniør med spesiale i Arkitektur fra Aalborg Universitet i Danmark og kommer fra Byggeråd AS på Hamar hvor han har arbeidet som prosjekt og byggeleder på kommunale byggeprosjekter. Han har erfaring med moduler og bygningselementer fra Hedalm AS og i studietiden hadde han egen arkitektpraksis hvor han tegnet hus, hytter og andre mindre byggeprosjekter.

Audun ønsker å være pådriver for at Stange kommune skal fortsette å levere byggeprosjekter med god kommunal kvalitet, samtidig som han vil arbeide for at eiendomsavdelingen tilbyr spennende arkitektoniske løsninger som kan utfordre den tradisjonelle forståelsen av et kommunalt rom.

-    Jeg ser frem til å komme i gang med arbeidsoppgavene her i kommunen og håper på et fruktbart samarbeid. Kollegaene i eiendomsavdeling er meget erfarne i byggherrerollen og kjører i dag med et høyt aktivitetsnivå. Nå vil jeg først starte med å se på mulighetene for prosessoptimering i byggeprosjektene, men over tid vil jeg være med til å styre utviklingen av prosjektene. Som person er jeg en kreativ sjel og det er kanskje derfor jeg pleier å forklare mitt syn på byggeprosjekter på følgende måte: 

Jeg ser bygg i følge ”Lego- prinsippet”. Du har standard blokker som ”Duplo” klossen. Dette er modulen. Også trenger du ganske mye vanlig Lego. Dette kan være bygningselementer/ takelementer etc. Men bygget blir ikke komplett før disse settes sammen med spesialdeler fra ”Indiana Jones” eller ”Star Wars Lego”. Dette kan være unike bygningsdeler produsert i fabrikk eller på byggeplass.

Totalt sett mener jeg at dette tankesettet samsvarer med ”Lean Construction”. Det gir en meget fremtidsrettet produksjon som kan holde byggetid nede, samtidig som det blir enklere å holde kontroll på kostnader. I ”Stangemodellen” kjører vi totaltenterprise og det er ofte opp til entreprenørene hvilke løsninger som velges. Derfor vil jeg arbeide for at det blir tegnet prosjekter som ikke hindrer benyttelse av industrielt produserte bygningsdeler. På denne måten kan entreprenøren selv velge løsningen som for dem gir det enkleste, hurtigste og beste resultat. Hvorpå byggherren vil se besparelser i tid og kostnad.

Audun er opprinnelig fra Eidskog i Sør- Hedmark, men bor nå med kone og barn i Stange kommune.