Stange kommune har en partnerskapsavtale med Hedmark fylkeskommune, Senter for voksnes læring på Storhamar videregående skole. De har lang erfaring med å utdanne helsefagarbeidere. Dette er et meget bra tilbud til de 16 heldige ansatte i Stange kommune som får muligheten til å ta utdanning i voksen alder, samtidig med at de kan jobbe. Stange kommune satser tungt på å øke kompetansenivået for sine ansatte og interessen for å være med på dette utdanningsløpet har vært stor. TFF har vært så heldige å få 15 av 16 plasser, den siste plassen er besatt av ansatt ved Helsetjenester i hjemmet.

Deltakerne er i dette utdanningsløpet er fritatt fra utdanningsloven, som betyr at de slipper tverrfaglig eksamen og kan ta fagbrev når de blir vurdert klar. Det er også inngått en avtale med Stange helse- og omsorgssenter med tanke på å at deltakerne kan få praktisk opplæring på en avdeling.

Målet er at alle 16 skal kunne ta fagbrev i løpet av 2016. Vi ønsker alle deltakerne lykke til.