Fagutviklingssykepleier
Ingeborg Kristiansen
tlf. 414 03 481

Førstesekretær
Anne Haugen Mikkelsen
tlf. 62 56 22 94

Konsulent
Sissel Langnes
tlf. 62 56 22 54