Bjørn Jahrn har gått over i pensjonistenes rekker og TFF har fått en virksomhetsleder. Tom Werner er en gammel "TFFèr", med lang fartstid i kommunen. Han har tidligere i en årrekke vært avdelingsleder for flere bofellesskap i kommunen og kommer nå fra jobben som rådgiver i HR-avdelingen.

Tom begynner i ny jobb 1.juli.

Vi gratulerer med ny jobb og ser fram til godt samarbeid.