I disse dager produseres gule kumlokkplater ved Hamar Grafiske senter etter samme konsept som i Oslo med teksten: «Bæsj, Tiss og Dopapir … er alt som skal i do. Matrester, fett og matolje er enkelt å kaste i do, men da inviterer du rottene hjem til deg. Vaskefiller, Q-tips, våtservietter og hår gir oss trøbbel». Oddmund Mikkelsen, kjent illustratør i Hamar Arbeiderblad har tegnet rotta som skal trykkes på kumplaten.

Kumlokk

Kumlokkplatene vil bli plassert ut på strategiske områder der mange mennesker naturlig stopper opp. Kumlokkene blir liggende noen uker og skal leses av folk som går. Ikke de som kjører bil.

Spørreundersøkelse gjennomført i Oslo i 2011 viste at 27 % av innbyggerne kastet våtservietter og bomullsdotter i do og 10 % sa de kastet q-tips i do. Det ble beregnet at Oslos innbyggere kastet ca. 30 000 000 våtservietter/bomullsdotter i do i året. Videre fremkom det av fettmålinger gjennomført på pumpestasjoner at hver person kastet ca. 1 kg matfett i avløpet i året.

På nettsidene www.dovett.no og www.fettvett.no utviklet av Bevas, Veas og Oslo-, Asker- og Bærum kommuner finnes nyttig tips og videosnutter om hvordan vi skal håndtere avfall og fett. Q-tips og våtservietter er laget på en helt annen måte enn dopapir og løser seg ikke opp i vann. Kast det derfor i søpla, aldri i do. Fett og matrester stivner og tetter rørene og er med på å holde liv i rottene i kloakksystemet. Alle kommuner tar imot flytende matfett på sine gjenvinningsstasjoner/avfallsanlegg.

Oslo gjennomførte spørreundersøkelse 14 dager etter kampanjen. 42,3 % prosent oppga at de hadde blitt mer positive til å benytte toalettet til det man skal bruke det tid. Vi håper kampanjen bidrar til positiv omtale hos innbyggerne og i pressen. Videre håper vi dette vil bidra til at innbyggerne får økt kunnskap om hvordan håndtere avfall og fett.

Saken er omtalt i Hamar Arbeiderblad