Videre påpeker rektor Follestad at elevene opplever at de har god støtte hjemme. Dette er også viktige faktorer i forhold til trivsel og læringsutbytte.

«At motivasjon, mestring og læringskultur øker såpass mye, ser vi på som veldig positivt», sier rektoren.


Av andre oppmuntrende resultater fra elevundersøkelsen trekker Follestad fram at den viser at det er en nedgang på mobbing, selv om det er forskjell på gutter og jenter.  Skolen har en visjon om at ingen skal oppleve mobbing.   

Tallene til venstre er fra skoleåret 2013-14. Tallene fra dette (inneværende) skoleår står til høyre.

Trivsel

4,0

4,3

Støtte fra lærerne

3,6

4,1

Støtte hjemmefra

3,7

4,1

Faglig utfordring

3,9

3,9

Vurdering for læring

2,9

3,2

Læringskultur

3,3

3,9

Mestring

3,8

4,0

Motivasjon

3,3

3,7

Elevdemokrati og medvirkning

2,8

3,2

Felles regler

3,5

3,8

Mobbing på skolen

1,2

1,2

Utdanning og yrkesveiledning

3,3

3,9

Andel elever som har opplevd mobbing
2-3 ganger i måneden eller oftere

4,9%

4,1%