Dette var en bra dag med mange gode foredragsholderer som snakket om lindrende omsorg til personer med demnens. Dette er et tema med lite forskning rundt, men en del erfaringsbasert kompetanse. Dette er i ferd med å endre seg, flere har sett at dette er et tema som er "forsømt" og interessen for nettopp dette er stigende. Det er godt å høre/oppdage at det vi har jobbet med på Ottestad er viktig i denne sammenhengen. Vi har jobbet frem og implementert Ottestadmodellen, dette er en modell for pårørendesamarbeid. Godt redskap for å bli kjent med blandt annet pasientens livshistorie og hvordan pårørende kan bidra til å fylle ut denne historien, når pasienten selv ikke kan. Vi har jobbet frem og implementert standard for lindrende omsorg, den holder vi nå på å reviderer og utbedre. Bl.annet få med et kapitel som går spesifikt på lindrende omsorg for personer med demens.

Disse to store prosjektenen er gode grunnmurer å jobbe viderer med for å gi et enda bedre tilbud til bl.annet personer med demens som trenger lindring.

Takk til Liv Skomakerstuen Ødbehr, Bjørn Lichtwarck, Åse Kringsjå, Åsa Serholt Jensen og Reidun Karin Sandvik som bidrog som foredragsholderer og Randi Bakstad pårørende representant i paneldebatten.

Godt planlagt og gjennomført dag av Åsa Serholt Jensen som er vikarierende fagsykepleier.

Takk til et engasjert publikum.