NB! Elever som har hatt trafikk på 9.trinn må velge nytt valgfag på 10.trinn.

Til venstre (under SKJEMA) finner du listet opp de valgfagene vi kan tilby ved skolen for 9. trinn og 10. trinn. Dessuten er det en kort beskrivelse av hvert fag. NB! Elever som har hatt trafikk på 9.trinn må velge nytt valgfag på 10.trinn.
Elever som ikke ønsker å bytte valgfag fra 8.til 9.trinn skal ikke fylle ut valgskjema. Valgfag som får mindre enn 12 deltagere, kan normalt ikke settes i gang.

Valgfaget Trafikk kan maksimalt ha 18 deltagere. Er det flere enn 18 som ønsker faget, må vi foreta utvelgelsen ved loddtrekning.