Årets 9. klassinger jobber for tiden med den andre verdenskrig i historie, og da passet det meget bra å markere 75 års dagen for den tyske okkupasjonen av Norge den 9. april. Det var en meget interessert og lydhør forsamling tenåringer som fikk repetert de store linjene samt fikk påfyll av lokalhistorisk kunnskap om de dramatiske aprildagene for 75 år siden.  Skolen er takknemlig for at vi har lokale ressurspersoner i området som villig stiller opp på slike viktige arrangementer.