Eleven svarer på et anonymt spørreskjema, og det tar om lag én time å svare på alle spørsmålene. Her finner du mer informasjon om undersøkelsen.