Det var en kreativ gjeng som møtte på hobbykveld og det ble produsert mye fint arbeid. Det var mye latter og moro.

Her var alle ansatte invitert, ikke noe krav om å prosdusere noe som helst. Kunne ta med det en ønsket å gjøre selv. Nærværsgruppa hadde ordnet slik at en kunne lage decophage på lærret eller glas.

Gjengen som var til stede ønsker gjentakelse.

Resultatet av kvelden ble meget bra