E-post
Kontaktperson Leder: Helge Haugerud
Adr.: Dahlsvei 3, 3179 Åsgårdstrand
Tlf.: 48 07 31 06
E-postadr.:helge@psykiater-haugerud.no


Kasserer: Sigmund Tollersrud
Adr.: Vindholvegen 91, 2324 Vang
Tlf.: 92 84 81 37
E-postadr.: sigmtoll@online.no

Beskrivelse Stiftelsen Blaarud er en ideell brukerorganisasjon som eier og driver Blaarudbygningene på Sanderud sykehus ved Hamar. Blaarud ble i 1803 det første Amtssykehus på Hedemarken og har vært i bruk til sykehusdrift fram til slutten på 1980-tallet. Stiftelsen Blaarud ble grunnlagt 23.02.1999 etter initiativ fra venneforeningen (Blaaruds Venner). Restaurering av hovedbygningen ble finansiert gjennom dugnad, midler fra Stiftelsen Helse og rehabilitering, samt Stange kommune. Blaarud ble offisielt åpnet 14.08.2001. Blaarud fikk Stange kommunes kulturpris for antikvarisk restaurering i 2001.

Stedet er tilrettelagt for mennesker med psykiske utfordringer. Her er det mange aktiviteter som kafédrift, male- og skriveverksted, konserter og galleridrift, for å nevne noe.
Huset er godt besøkt av både tidligere og utskrevne pasienter. I tillegg samler det et større publikum ved arrangementer som Blaamessa; ei kunst- og håndtverksmesse som arrangeres hver høst.

Antall medlemmer i Blaaruds Venner er 66, men antall brukere av stedet er langt høyere, ca 20 pr dag.
Dato oppdatert 2018-04-17