BrannvesenetUttalelser etter kurset. "Det var et utrolig lærerikt og nyttig kurs". "Viktig å sette dette på dagsorden - praktisk prøving skaper større forståelse og innsikt".

Det er alvorlig for så mange som 60-80 personer  dør i brann pr  år her i Norge. For hver enkelt og deres familie så er hver hendelse en tragedie.


Vi kan alle bidra for å hindre brann , redusere ulykker og omfanget. Kvalifiseringssenterets deltagere ble utfordret på  løsninger og muligheter. Alle var enige om at dette var et fint kurs, med god informasjon og nyttig praksis.Deltagere på kurset sa de lærte mye , ble mer bevisste hva de skal ungå å gjøre og vil være bedre forberedt om ulykka skjer.

Takk til HIB og Terje Bjørnstad som underviste

Varsle via nødmelding
110 brann, 112 politi, 113 ambulanse