Vi har blitt tildelt midler fra helsedirektoratet og er nå i gang med revideringsarbeid av ”Standard for lindrende omsorg og behandling” (2012). Vi søker utdypet kunnskap og kompetanse i forhold til lindrende omsorg og behandling spesielt for personer med demens. Forskning viser at den palliative innsats for personer med demens ikke er godt nok ivaretatt (Dylan Harris Postgrad Med J 2007, mfl). Vi ønsker i prosjekttarbeid å jobbe for at personer med demens blir sikkret en lindrende behandling den siste tiden i livet. Vi ønsker å utvikle kompetanse nær pasienten. Det betyr at en tverfaglig gruppe helsearbeidere søker forskningsbasert kunnskap og vurderer dette opp mot dagens praksis og verdier.

I fagringen sitter: Åse Kringsjå, spl. med videreutdanning i palliasjon, Beate Thanem, spl. ved demensavdeling i Ottestad, Eirin Jensen, helsefagarbeider med videreutdanning i palliasjon , Olgunn Eik-Nes, spl. ved demensavdeling i Stange, Rita Johansen, vernepleier ved demensavdeling i Ottestad, Åsa S. Jensen prosjektleder