Klikk her for å åpne kartet med trasevalget.

Innenfor den foreslåtte utredningstraseen skal det søkes etter best mulig trasé for nytt dobbeltspor på Dovrebanen gjennom Stange. Dette er en del av forslaget til planprogram som beskriver rammene for arbeidet med kommunedelplan for dobbeltspor Sørli- Brumunddal.