Ønsker alle et utviklende, kreativt og spennende nytt år.

Husk

"Selv om ingen går tilbake og får en helt ny start, kan den enkelte starte nå og få en helt ny slutt"

                                                                                                                                                  - Carl Bard-