På 7.trinn ved Stange skole ønsket elever, foresatte og lærere i fellesskap å få bukt med banning og unødvendig språkbruk. Det finnes mange innfallsvinkler for å sette fokus på et slikt tema. 
7.trinn på Stange skole valgte sin innfallsvinkel, nemlig fotball. Trinnet startet med Fotball mot banning. Det hele handler om å bruke felles opplevelser for å sette fokus mot et felles mål. 
På 7.trinn var å bli kvitt banning et felles mål. Metoden var å dele ut gult kort for en banning og rødt kort for to eller flere banninger. De elevene som ikke hadde rødt kort ved månedens slutt, deltok på fotballkamp som ble arrangert mellom klassene.  

fotball mot banning

Og hva skjedde? Alle elever, også de som i utgangspunktet ikke er interessert i fotball, er engasjert, enten ved å være heiagjeng, spiller eller ved å motivere til samhold og lagånd. Fair play er et mantra i de månedlige fotballkampene på trinnet. Elevene har en felles motivasjonsfaktor i fotballkampene, med den felles målsettingen  å droppe banning eller bytte ut banneord  med andre ord. 

Elever, foresatte og lærere ser effekt av jobbinga. Trivselen øker, og elevene tipser hverandre og passer på hverandre på en positiv måte. De felles opplevelsene og å gjøre noe sammen for laget, har blitt den gode innfallsvinkelen. På 7.trinn på Stange skole har fotball vist seg å være en den effektive innfallsvinkelen. Andre klasser kan finne sin innfallsvinkel ut fra samme metode. 
Det  handler om å finne det som «treffer» elevene.