I engelsk og norsk var alt forberedelsesmateriale kun tilgjengelig digitalt. På selve tentamensdagen skrev og leverte de sine besvarelser digitalt. Dette har fungert meget godt teknisk sett, og det er en effektiv og ryddig måte å jobbe på.

Her er et eksempel på én av oppgavene elevene fikk i engelsk. Temaet denne gang var LOVE.

tentamen
tentamen