Vi samles i gymsalen til underholdning, og deretter vil det bli kaffeservering i kantina. FAU spanderer brus til elever og søsken. Alle foreldre tar med kaker til felles anretning. Inngangspenger kr. 50.- pr. voksen. Loddsalg med spennende gevinster. Kr. 10.- pr. lodd. Ett lodd i inngangsbilletten.Pengene går til ulike elevaktiviteter. Elever/søsken gratis inngang. Inngang ved svømmehallen.  Innen 12. desember skal elevene sende inn en svarslipp med hvilken kveld de ønsker å komme på.