togI forbindelse med at den formelle planprosessen for Intercity på Dovrebanen fra Sørli til Brumunddal nå starter, skal høringsutgave av planprogrammet for kommunedelplan med konsekvensutredninger presenteres og lanseres. Planprogrammet kan du lese her... Planprogrammet har høringsfrist 15.februar 2015.

Åpne møter

I høringsperioden blir det flere anledninger til å møte jernbaneverkets planleggere for å få informasjon om planprogrammet, videre planprosess, medvirkning, utredningskorridorer, forutsetninger og mål for videre arbeid og trasevalg. Første mulighet etter lanseringen, blir på åpen jernbanedag den 17.12.14 mellom kl 14-18 på møterom 122 i Stange kommune. Da kan enkeltpersoner eller representant for gruppe av interessenter komme for å snakke med planleggingsleder for IC gjennom Stange, Harald  Monsen. Representant for planavdelingen i Stange kommune vil også være til stede.