Det blir presentert i et felles lanseringsmøte den 8.desember kl. 19:00 på Gregers i Hamar, samtidig med at det blir tilgjengelig på Jernbaneverkets hjemmeside. Det vil også bli tilgjengelig på hjemmesidene til de berørte kommunene. 
Høringsperioden blir på ca 8uker og det vil i denne perioden bli flere anledninger til å skaffe seg informasjon om planarbeidet, første gang i Åpen jernbanedag den 17. desember kl 14-18 i Stange rådhus. Planleggingsleder for strekningen gjennom Stange vil være tilgjengelig for å svare på spørsmål og informere. Representant for Stange kommune vil også være tilstede.  Følg med for mer informasjon. 

I planleggingen etter Plan- og bygningsloven er det i kommunedelplanen valget av trasekorridor tas, og i reguleringsplanen det valgte alternativet detaljeres. Det er i planprogrammet for kommunedelplanen det bestemmes hvilke alternativer som er aktuelle. Etter at planprogrammet har vært på høring, og det er tatt stilling til hvordan det skal tas hensyn til høringsuttalelsene, vedtas planprogrammet i formannskapene i de tre kommunene.