Konsulenter for Intercityparsellen forbi Tangen (Kleverud –Sørli) er valgt. Dr. ing. Aas- Jacobsen skal gjøre reguleringsplan og detaljplan. Jernbaneverket vil varsle formell planoppstart i 1.kvartal 2015 og tar sikte på at planen vedtas i løpet av 2016. Les mer her.............

Åpent møte på Tangen 9. september. Les mer her.......