Stange kulturskole har et vennskapsprosjekt med to sentre i Morogoro, Tanzania: Amani Centre og EMFERD. Det er to sentre som arbeider for barn og unge med psykisk og fysisk utviklingshemming og familiene deres. Dette samarbeidsprosjektet har pågått siden 2011. I oktober var kulturskolen på en 12 dagers tur til Morogoro med 6 av de ansatte og 10 ungdommer fra Stange i alderen 16 – 19 år. Det var en utrolig spennende tur!
På Afrika-kvelden vil vi presentere opplevelser fra turen sammen med ungdommene. I tillegg deltar kulturskole-elever med afrikansk og norsk program. Det vil også bli litt enkel servering, loddsalg, salg av produkter fra Tanzania, allsang, mulighet til å prøve seg på ”stokkedans” m.m.!

Gratis adgang – alle er hjertelig velkommen!

Vennskap Stange - Morogoro