Vedtaket kan påklages i følge plan- og bygningslovens § 1-9.

Eventuell klage må fremsettes skriftlig innen 3 uker fra i dag.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning av ubebygd grunn må fremsettes for kommunen innen 3 år fra i dag, jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.

http://tema.webatlas.no/stange/planinnsyn?planid=292