Hva er  matematikkverkstedet ved Ottestad ungdomsskole ?

Matematikklærerne ved Ottestad ungdomsskole inviterer foreldre og elever to ganger/år pr trinn til matematikkverksted på kveldstid. Det er et frivillig tilbud som gis av matematikklærerne ved skolen med hovedmål å øke motivasjonen og å heve kompetansen og ferdighetene for våre elever i matematikk. Et mer fokus på matematikkfaget i hjemmet er også ønskelig fra skolens side og vi håper at matematikkverkstedet vil føre til dette. Et mer langsiktig mål er at elevene vil  ha et bedre utgangspunkt for videregående skole. Foreldre / eldre søsken  oppfordres til å delta for  å kunne hjelpe til med elevenes læring i matematikk.

 Matematikkverkstedene er lagt opp på følgende måter:

 • Felles gjennomgang av et viktig tema i faget for klassetrinnet.
 • algebra, digitale ferdigheter i excel, graftegner, geogebra, osv ,
 • Oppgaveløsing med ” tett”  lærerkontakt.
 • Pause med sosial omgang og enkel bevertning
 • Stasjonsundervisning / oppgaveløsing ; tradisjonelle oppgaver, spill, matematikklek, data og problemløsende aktiviteter av oppgaver med konkretiseringsmatriell.

Vi vil satse på å gjøre oppgaver / aktiviteter som foreldre kan følge opp videre hjemme med sine barn.

Mål :

 • Engasjere foreldre til å kunne hjelpe til med elevenes læring i matematikk
 • Øke foreldrenes  innsikt både fagmessig og didaktisk i matematikkfaget noe som kan være viktig skolering i forhold til videre skolegang for elevene.
 • Øke forventninger og motivasjon både for foreldre og elever slik at elever vil opparbeide større mestring i matematikk.
 • Satse enda mer på konkretiseringsmidler og spillaktivitet under samlingene for å motivere elevene i faget.
 • Gjøre elevene bedre rustet for å møte matematikkfaget i den videregående skole og kanskje hindre ” dropouts”.
 • Bidra til å heve matematikkfags status i samfunnet og motivere elever til å bli interessert i faget.