Her er LENKE TIL innloggingssiden.

Dette året benyttes også Utdanningsdirektoratets nettundersøkelse. Alle som skal delta i undersøkelsen skal ha fått et brev med brukernavn for pålogging. De som ikke har mottatt brev tar kontakt med barnets skole.

Tilbakemelding fra foresatte er viktig for å kunne utvikle et så godt skoletilbud som mulig. Resultatet av undersøkelsen vil bli brukt til å finne ut hva den enkelte skole gjør bra, og på hvilke områder skolen kan bli bedre. Spørsmålene gjelder blant annet barnas trivsel, læring og mestring. Alle svarer anonymt.

Det er frivillig for foreldrene å delta i undersøkelsen, men alle foreldre i målgruppen oppfordres til å delta. Alle bidrag er viktige for å kunne utvikle skolen vår videre.