Elevene på 9. trinn var så heldige at de fikk erfare på nært hold hvordan en saker føres for lagmannsretten. Den erfarne og engasjerte lagmannen Ørnulf Røhnebæk holdt på elevenes oppmerksomhet i drøye fem kvarter, og elevene fikk prøve seg i de forskjellige rollene i en rettssak: påtalemyndighet, forsvarere, jury og som dommere. Elevene har gitt gode tilbakemeldinger på at de gjennom dette besøket har fått en enda mer solid og bred forståelse om hvordan rettssystemet vårt fungerer.