Retningslinjene er i tråd med Husbankens forskrift.