E-post
Kontaktperson Leder:
Helge Bryhni
epost: hebryhni@gmail.com
tlf. 91823691

Kasserer:
Bjørg Busvold
Adresse: Busvoldgutua, 2334 Romedal
Tlf.: 62583395

Beskrivelse Stiftet 1995 som en sjølstendig forening med tilknytning til Stange krets av Hamar og Hedmarken turstiforening og Romedal Almenning. Lagets formål er å tilrettelegge for aktivt friluftsliv. Vi har ryddet og merket ca. 100 km stier, bl.a. Rondanestien som går gjennom Stange kommune.
Vi har ansvar for 2 selvbetjenete hytter, og 4 varmestuer/nødbuer. Lagets medlemmer har også bygget, og har ansvaret for oppservasjonstårnet på Stanges høyest punkt, 641 moh., i Årkjølen naturreservat i Vestmarka.
Dato oppdatert 2017-01-30