E-post
Kontaktperson Leder:
Inger Maren Gjerlaug
Adr.: Galgumsvegen 126, 2344 Ilseng
E-postadr. :inger.maren.gjerlaug@gmail.com
tlf. 41445712Kasserer:
Berger Frogner
Adresse: Gamle Stangeveg 192, 2335 Stange
E-postadr.: bfrogm@online.no
Tlf.: 97687680
Web adresse WWW.ratut.no
Beskrivelse Stiftet 1995 som en sjølstendig forening med tilknytning til Stange krets av Hamar og Hedmarken turstiforening og Romedal Almenning. Lagets formål er å tilrettelegge for aktivt friluftsliv. Vi har ryddet og merket ca. 100 km stier, bl.a. Rondanestien som går gjennom Stange kommune.
Vi har ansvar for 2 selvbetjenete hytter, og 4 varmestuer/nødbuer. Lagets medlemmer har også bygget, og har ansvaret for oppservasjonstårnet på Stanges høyest punkt, 641 moh., i Årkjølen naturreservat i Vestmarka.
Dato oppdatert 2018-04-24