Hamar Røde Kors har 12 frivillige leksehjelpere som går i turnus (ca. 5 frivillige hver gang). Tilbudet gis til ALLE elever på ungdomsskoletrinnet som ønsker / har behov for å delta. Våre frivillige har kompetanse i samtlige fag som tilbys på ungdomsskoletrinnet.

Fakta:
Sted : 3. etg i Folkets hus Hamar –  ( Vis a vis Mc Donalds)
Tid : Mandager kl. 15.00-17.00 (oppstart mandag 08. sept)

Ingen påmelding. Alle er velkomne. Spørsmål kan rettes til Hamar Røde Kors, tlf. 62509898 /91821211