Stange kommune har et godt tilbud til alvorlig syke og døende pasienter, Unn Torill er en sentral person i dette sammen med kreftkontaktene ute i hjemmetjenesten og ansatte inne på lindrende enhet på Ottestad helse- og omsorgssenter.

Har du spørsmål rundt kreftomsorgen i Stange kommune ta kontakt med oss.