Veldig hyggelig de tok imot invitasjonene fra oss om å komme innom. Vi fikk snakket om tilbudet i Stange kommune og vist frem lindrende enhet. Vi fikk informasjon om deres initiativ til denne vandringen. Målet var å få oppmerksomhet på hospice som en mulighet for alvorlig syke og døende og de som er nærstående.
Vi hadde dessverre ikke penger å bidra med til den gode saken, men de fikk varme og enkel bevertning.