Vallset skoles elever begynner å få erfaring i Trivselslederprogrammet. Helt siden januar 2013 har elever ved Vallset skole hatt trivselsledere ute i storefri. Vallset var den første skolen i Stange som startet med dette, og har veldig gode erfaringer med programmet. Senere har flere andre skoler blitt med.

 

Torsdag vil det komme trivselsledere fra 4. trinn og opp til 7. trinn til Vallset. Dette er elever som har blitt nominert til å bli trivselsledere av de andre i klassene sine. På lekekurset på Vallset skole skal elevene selv lære seg nye leker. Disse lekene vil de igangsette og lede i storefri på skolen sin.

 

Trivselslederprogrammet er et aktivitetsprogram for barne- og ungdomsskoler hvor mobbefrie trivselsledere legger til rette for økt aktivitet i storefriminuttene. Elever fra alle trinn skal kunne delta på de forskjellige lekene. Denne høsten benytter 1000 skoler i Norge, Sverige, Danmark og Island Trivselsprogrammet. Det er representert i alle landets fylker og i mer enn 160 kommuner i Norge.