Trafikkopplæring i skolen

Trafikksikkerhet for barn er de voksnes ansvar og omfatter fysiske tiltak, fartsgrenser, sikker transport, sikkerhetsutstyr og trafikkopplæring.

Grunnlaget for holdninger til sikkerhet legges i barneårene og derfor må trafikkopplæring starte tidlig. Voksne er rollemodeller og har ansvar for at barn og unge utvikler evne til refleksjon, riskoforståelse, til å ta andres perspektiv og til å samarbeide.

 

LAST NED BROSJYRER VED Å KLIKKE HER

LA BARNA SYKLE OG GÅ TIL SKOLEN  - INTERESSANT LESETEKST!