Skal du overta en eiendom?

Ved en rekke eiendomsoverdragelser er det nødvendig med en "egenerklæring om konsesjonsfrihet". I noen tilfeller må man søke konsesjon, mens i noen færre tilfeller trenger man hverken egenerklæring eller konsesjonssøknad.

Mer informasjon om konsesjonsforhold kan du lese i dette dokumentet.

Skjemaer om konsesjon og konsesjonsfrihet kan lastes ned fra Landbruksdirektoratets hjemmesider:

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/eiendom/ordninger-for-eiendom/soke-om-nydyrking

Bruk blankett LDIR-359 for søknad om konsesjon, og LDIR-360 for egenerklæring om konsesjonsfrihet. LDIR-356 er ikke gjeldende i Stange, Hamar eller Løten kommuner.