Skal du overta en eiendom?

Ved en rekke eiendomsoverdragelser er det nødvendig med en "egenerklæring om konsesjonsfrihet". I noen tilfeller må man søke konsesjon, mens i noen færre tilfeller trenger man hverken egenerklæring eller konsesjonssøknad.

Mer informasjon om konsesjonsforhold kan du lese i dette dokumentet.

Skjemaer om konsesjon og konsesjonsfrihet kan lastes ned fra Landbruksdirektoratets hjemmesider:

Side for egenerklæring om konsesjonsfrihet (erklære konsesjonsfri overtagelse av eiendom)

Side for søknad om konsesjon (søke konsesjon for erverv av fast eiendom)