Jeg håper dere har hatt en strålende sommer og at dere er klare for et nytt skoleår og hvor batteriene er godt ladet. Jeg vet dere vil møte mange spennende lærere og mange forskjellige tema, som på forskjellige måter vil gi dere mange utfordringer fysisk og mentalt. Når man møter utfordringer er det bare å brette opp ermene å gå på.

Du som er ny elev her på Ottestad ungdomsskole vil nok lure på mange ting, men dere vil finne mange svar i dette informasjonshefte. Vær tålmodig og let etter svarene i heftet så lærer du samtidig skolen å kjenne. Det kan nok også gjelde dere som er elever ved skolen, selv om det meste burde være kjent.

Informasjonen i heftet du fikk utlevert første skoledag inneholder viktig informasjon for deg og dine foresatte. Her står det blant annet hva skolen ønsker å legge til rette for deg og hva skolen forventer av deg. Her står ordensreglementer og mye annen viktig informasjon. Informasjonsheftet blir gjennomgått av din kontaktlærer, men les det selv også. Sett deg spesielt godt inn i de reglene som gjelder for skolen. Heftet finnes også på It’s learning om du mister det, og du vil finne tilsvarende informasjon på skolens hjemmeside, www.stange.kommune.no/ousk

På vår skole ønsker vi å utnytte det beste i alle - og håper at alle vil bidra slik at skolen vår blir en god arbeidsplass både for elever, foresatte og ansatte. Vi ønsker et godt samarbeid med dine foresatte. Når vi voksne snakker godt sammen, er det lettere å være ungdom og ungdom på skolen.

Vi vil sette alt inn på at samtlige elever også dette skoleåret skal få en positiv utvikling både faglig og sosialt, og at dere får så gode resultater som mulig. Slike målsettinger krever samarbeid og innsats fra hver enkelt.  Positive holdninger og godt samarbeid tror vi er nøkkelen til suksess.

Som vi har snakket om tidligere (besøksdagen), er det alles ansvar at vi skaper ”glede over læring” og en bedre skole for alle. For at dette skal kunne skje må alle på skolen trives og ha det godt.

La oss få dette til og gjør ditt aller beste!

Viktig å merke segg:

-Nytt av året er at alle trinnene nå har valgfag og vi har et stort utvalg.
-Det er også nytt av året at ingen av klassene vil ha en elevrådstime. Denne skal nå tas ved behov og spres på alle fag. Kontaktlærer har ansvaret for at klassen avsetter tid til dette
-Det er kommet direktiver fra utdanningsdepartementet at det er forbudt å bruke røyk og snus i skoletiden. Dette gjelder alle på skolen, voksne som barn.
-Det er ikke nytt av året at fraværet blir ført på vitnemålet, men det er viktig å ha fokus på at dette kan ha konsekvenser for deg i fremtiden. Derfor er det viktig å ha minst mulig fravær fra skolen og spesielt om man skal søke lærling plass i fremtiden.

For Ottestad ungdomsskole er læringsplattformen vår It`s learning viktig. Her legges all informasjon tilgjengelig ut for foresatte. Altså er det viktig å følge med her. Gjør det også til en god rutine å se på Its learning i helgene, sjekk her https://stange.itslearning.com

Videre har vi en Facebookprofil hvor vi legger ut opplevelser fra skolen. Den heter Ottestad ungdomsskole

Med dette ønsker vi deg lykke til med et nytt skoleår.

Vennlig hilsen
Carl Gustav Follestad
Rektor