Frøystein Nygard, avdelingsingeniør

Tlf: 41562486

Ansvarsområde: Oppmålingsforretninger, husplassering, sammenslåinger, føring av matrikkel, egenerklæringer om konsesjonsfrihet, veiledning og kundebehandling

 

Lars Karlsen

Lars Karlsen, avdelingsingeniør

Tlf: 41566210

Ansvarsområde: Oppmålingsforretninger, seksjonering, husplassering, sammenslåinger, føring i matrikkelen, veiledning og kundebehandling, kartbasen, digitale kartdata, digitale plandata, temakart

 

Magnus ClausenMagnus Clausen, ingeniør

Tlf: 41568468

Ansvarsområde: Veiledning og kundebehandling, kartbasen, digitale kartdata.

 

 

Sigve Ruud Skymoen, landmåler

Tlf: 62 56 21 48

Ansvarsområde: Oppmålingsforretninger, husplassering, sammenslåinger, føring i matrikkel, veiledning og kundebehandling