Frøystein Nygard

Avdelingsingeniør

Tlf: 41562486

Ansvarsområde: Oppmålingsforretninger, husplassering, sammenslåinger, føring av matrikkel, egenerklæringer om konsesjonsfrihet, veiledning og kundebehandling

Jon Erlend Hougsrud

Landmåler
Tlf.: 415 66 210

Ansvarsområde: Oppmålingsforretninger, husplassering, sammenslåinger, føring i matrikkel, veiledning og kundebehandling

Landmåler Jon Erlend Hougsrud

Magnus Clausen

Ingeniør

Tlf: 41568468

Ansvarsområde: Veiledning og kundebehandling, kartbasen, digitale kartdata.

Magnus Clausen

Sigve Ruud Skymoen

Landmåler

Tlf: 62 56 21 48

Ansvarsområde: Oppmålingsforretninger, husplassering, sammenslåinger, føring i matrikkel, veiledning og kundebehandling