Samfunnsplanlegger

Ellinor Kristiansen

Tlf: 62562157

ellinor.kristiansen@stange.kommune.no

Ansvarsområde: Overordnet planlegging, herunder kommunal planstrategi og kommuneplanens samfunnsdel, behandling av trafikksikkerhetssaker