Arealplanlegger

Mette Bjørnsen Saur

Tlf: 62562153

mette.bjornsen.saur@stange.kommune.no

Ansvarsområde: Utarbeidelse av områdeplan og detaljplan, behandling av private planforslag, veiledning og kundebehandling