Trenger du å kontakte byggesaksavdelingen?

Åpningstid byggesak:
Hverdager kl. 12.00-14.30

Ferdige byggesøknader skal rettes til post@stange.kommune.no

 

Byggesaksbehandlere

Anders Strand VestjordetAnders Strand Vestjordet

Ansvarsområde: søknadspliktige tiltak med og uten ansvarsrett, delingssaker, dispensasjoner, klagesaker og kommunalt tilsyn, universell utforming, veiledning og kundebehandling

Silva Marie EikaasByggesaksbehandler

Ansvarsområde: søknadspliktige tiltak med og uten ansvarsrett, delingssaker, dispensasjoner, klagesaker og kommunalt tilsyn, universell utforming, veiledning og kundebehandling

Arnfinn Brenna MartinsenByggesaksbehandler Arnfinn Brenna Martinsen

Ansvarsområde: søknadspliktige tiltak med og uten ansvarsrett, delingssaker, dispensasjoner, klagesaker og kommunalt tilsyn, universell utforming, veiledning og kundebehandling

Sekretær, plan, bygg og oppmåling

Siri Hofsø
Tlf. 62562150Siri Hofsø

Ansvarsområde: Eiendomsopplysninger/
megleropplysninger, nabolister. Generelle spørsmål om planstatus, kartutsnitt, byggesak og oppmåling.