Åpningstid byggesak: hverdager kl. 09.00-14.30

Byggesaksbehandlere

Håvard Haugnes

Håvard Haugnes

Ansvarsområde: søknadspliktige tiltak med og uten ansvarsrett, delingssaker, dispensasjoner, klagesaker og kommunalt tilsyn, universell utforming, veiledning og kundebehandling

 

 

Anders Strand Vestjordet

Anders Strand Vestjordet

Ansvarsområde: søknadspliktige tiltak med og uten ansvarsrett, delingssaker, dispensasjoner, klagesaker og kommunalt tilsyn, universell utforming, veiledning og kundebehandling

 

 

 

Siri Hofsø

Sekretær, plan, bygg og oppmåling

 

Siri Hofsø
Tlf. 62562150

Ansvarsområde: Eiendomsopplysninger/
megleropplysninger, nabolister. Generelle spørsmål om planstatus, kartutsnitt, byggesak og oppmåling.