Når kommunen har mottatt og vurdert et privat planforslaget, vil planforslaget legges ut til offentlig ettersyn i minimum 6 uker.

At planen ligger ute til offentlig ettersyn, vil annonseres i lokalavisen og på kommunens nettsider under kunngjøringer.

Planer som er ute til offentlig ettersyn og som du ønsker å gi innspill på, vil du finne gjennom PlanDialog. Her kan du også følge framdriften i planarbeide og andre relevante dokumenter.