Jordprøver sendes til Eurofins for analyser og må leveres sammen med bestillingsskjema.

Last ned Bestillingsskjema for jordprøver.

Bestillingsskjemaet og informasjon om jordprøver kan hentes fra Eurofins hjemmesider.

Bestillingsskjema, jordbor, prøveesker og samlekartong kan du hente hos oss på landbrukskontoret, hos Norsk landbruksrådgiving eller bestille hos Eurofins.