Kommuneplanens samfunssdel

Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Kommuneplanens samfunnsdel skal være grunnlag for sektorenes planer og virksomhet i kommunen. Les om kommuneplanens samfunssdel her........

Kommunedelplan for Tangen

Det overordnede formålet med kommunedelplan for Tangen, er å tilrettelegge for en langsiktig arealbruk. Dokumentet består av planbeskrivelse og juridisk bindende planbestemmelser, med tilhørende kart. Les om kommunedelplan for Tangen her.........

Vedtakene kan ikke påklages i følge plan- og bygningslovens § 11-15.