Gledesdagene var videre jobbing med nærværsarbeidet ved senteret. Dette var to dager hvor de ansatte fikk positiv opplevelse og inspirasjon. Arnt Sæther ga oss noen enkle redskaper til bruk i hverdagen for å håndtere utfordringer og skape arbeidsglede. Han gjorde oss bevist på den enkeltes ansvar til å spre arbeidsglede. Etter å ha holdt foredrag på formiddagen brukte han ettermiddagen til å spre glede ellers på huset. Gledesdager