Rektor ved Solvin skole Helen Ødegård har lagt vekt på en 'vi-skole' der alle samarbeider godt. Foto: Anne Kari Løberg / NRK

Mens andre skoler dekker opp spesialundervisningen ved å bruke assistenter, har Solvin skole halvert behovet ved å gi elevene mer trygghet på skolen.

– Unger skal bli sett for da er de trygge, og er de trygge presterer de bedre, sier rektor Helen Ødegaard som også sjøl jobber for å være mest mulig synlig leder på skolen.

Det følges også opp i friminuttene, der det er vektlagt at lærerne skal være til stede for å observere hva som skjer.

Se hele saken på NRK sine sider her.....