Med midler fra den naturlige skolesekken og samarbeid med Hamar naturskole, har vi økt kompetansen blant både elever og lærere. Flere lærere og elever er kurset på Vitensenteret. Hamar naturskole har bidratt inn i planleggingen og til dels gjennomføringen av opplegg på trinn. Det er kjøpt inn mye nyttig og nytt utstyr som egner seg i naturfagundervisningen og til prosjektene. Til nå er det utarbeidet flere undervisningsopplegg. Vi vil komme tilbake med lenke til undervisningsoppleggene. 

Den naturlige skolesekken